#

Otvorimo vrata za mlade koji žive u apsolutnom siromaštvu

Krajem oktobra smo započeli sa aktivnostima projekta "Otvorimo vrata za mlade koji žive u apsolutnom siromaštvu", gde su nakon održane obuke, mladi obučeni za terenski rad otpočeli sa posetama mladih na terenu. Takođe u sklopu projekta smo otpočeli sa aktivnostima organizovanja sastanaka sa predstavnicima usluga socijalne zaštite i mladih sa kojima su terenski radnici uspostavili kontakt u neformalnim romskim naseljima, kako bi se mladi s hodno njihovim potrebama informisali i upoznali sa dostupnim uslugama u sistemu socijalne zaštite.
Projekat je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada i kroz njega se sprovode aktivnosti definisane aplikacijom Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2019. godine. www.sio.novisad.rs www.opens2019.rsCrvena linija - Moderator 21. odec, 2017 00:23
 
Layout Version Headings Font Content Font