#

Usluge u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om

Tokom prethodne dve godine, Crvena linija je kao jedan od članova i partner sa Unijom organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om (USOP) , aktivno učestvovala i sprovodila projekat “Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om u Srbiji”, gde je u sklopu pomenutog projekta i povodom Svetskog dana borbe protiv side (World AIDS Day) održana Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

“Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om u Srbiji” je dvogodišnji projekat finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraška I socijalna pitanja. Cilj projekta je da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV. Unija organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om (USOP) sa svojim članicama partnerima želela je da napravi korak napred u poboljšanju kvaliteta usluga koje godinama unazad pružaju članice USOP-e (I Crvena linija kao jedna od članica) i to tako što je postojeće usluge redizajnirala sa potrebama PLHIV ali i zahtevima sistema socijalne zaštite u Srbiji.

Nacionalnu konferenciju su otvorili i obratili se Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević , državna sekretarka Stana Božović, Ferenc Vicko – državni sekretar Ministarstva zdravlja i Snežana Kljašnja – pomoćnik Ministra omladine i sporta.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ima sve važniju ulogu u životu osoba koje žive sa HIV - om. U narednoj godini aktivno će se uključiti u proces unapređenja usluga socijalne zaštite za osobe koje žive sa HIV - om u Republici Srbiji i to putem standardizacije i uvođenja inovativnih oblika usluga u zajednici, u sistem socijalne zaštite. Na osnovu zaključaka ove konferencije, Ministarstvo će, u okviru svojih mogućnosti, preduzeti sve potrebne mere kako bi se unapredili uslovi života osoba koje žive sa HIV - om“, rekao je Đorđević i dodao da će naredne godine, na ovaj isti dan, predstaviti rezultate onoga što je urađeno.

Na konferenciji je bilo reči o aktivnostima civilnog i državnog sektora u odgovoru na HIV epidemiju naročito kada je u pitanju socijalna briga, zdravstvena zaštita i pravna pomoć osobama koje žive sa HIV- om i AIDS-om (PLHIV), ali i prevencija i mogućnost zaustavljanja širenja infekcije, kao i smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji.  Crvena linija - Moderator 21. odec, 2017 00:23
 
Layout Version Headings Font Content Font