Globalni Fond i
Omladina Jazas-a Beograd
Gradska Uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada

Balkanski fond za lokalne inicijative
Gradska Uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada

Republika Srbija
Ministarstvo zdravlja

Izvršno veće APV
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Republika Srbija
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Trag fondacija

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Omladinska prestonica Evrope 2019 Novi Sad

ViiV Healthcare