#

Konkurs za idejno rešenje

Udruženje „Crvena linija“ u okviru kampanje „Promena je u nama“ raspisuje konkurs za idejno rešenje postera koji podstiče prevenciju HIV/AIDS - a i z aštitu reproduktivnog zdravlja. K ampanja „Promena je u nama“ obuhvata niz događaja i aktivnosti usmerenih na smanjenje stigme i diskriminacije mladih iz osteljivih grupa i doprinos novih medija u promociji prevencije HIV/AIDS - a među mladima. Kampanja će trajati do kraja decembra 2013. godine. Projekat „ Korak napred – naučimo o prevenciji HIV - a zajedno “ podržava Gradska Uprava za zdravstvo Grad a Novog Sada.Uslovi za učešće na konkursu:

1. pravo na učešće imaju mladi od 15 do 25 godin a

2. poster mora da podstiče prevenciju HIV/AIDS - a i zaštitu reproduktivnog zdravlja

3. poster ne sme da podstiče bilo koji vid diskriminacije ili govor mržnje

4. poster treba da bude A2 formata, dimenzije 420 x 594 mm (.psd ili .cdr format)Sve radove slati na e - mail adresu konkurs@crvenalinija.org

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na gore navedeni mail ili na telefon 021/ 63 - 60 - 299.

Konkurs je otvoren od 4. do 25. oktobra do 12 časova. Posle isteka roka zakasnele prijave s e neće uzeti u razmatranje. Svi blagovremeno pristigli radovi biće pregledani od strane struč ne komisije Udruženja kako bi se izbegli mogući diskriminativni sadržaji.

Nakon selekcije, odabrani radovi biće objavljeni na zvaničnoj Facebook stranici Udruženja „Crvena linija“ ( www.facebook.com/crvenal inija ).

Crvena linija - Moderator 3. oktobar, 2013 10:44
 
Layout Version Headings Font Content Font