#

O nama

Udruženje Crvena linija je osnovano 30. marta 2010 u Novom Sadu zarad organizovanog delovanja na obezbeđivanju psihološke, socijalne, pravne, zdravstvene i druge zaštite, podrške i pomoći osobama koje žive sa HIV-om i članovima njihovih porodica, kao i radi javnog zagovaranja i zalaganja za promenu odnosa društva prema osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Bavimo se prevencijom HIV infekcije, seksualno prenosivih infekcija, hepatitisa B i C. Pored toga i pružanjem psihosocijalne podrške, praktične pomoći i asistencije osobama koje žive sa HIV infekcijom (PLHIV).

Volonteri našeg udruženja s pažnjom pristupaju radu sa korisnicima i zainteresovanima za informacije iz pomenutih oblasti, putem dežurstva u kontakt centru od 09:00 – 13:00 h svakog radnog dana.
Za uspešno funkcionisanje Udruženja Crvena linija zaslužna je predanost i humanost volontera, stručnih saradnika, kao i nediskriminišući, anoniman i poverljiv pristup u radu sa svim našim korisnicima.
Obezbeđujemo širok spektar podrške osobama koje žive sa HIV infekcijom (personalna asistencija, kućne posete, praktična pomoć, pomoć eksperata, besplatni kursevi i sl). Poseban vid podrške PLHIV osobama čini rad u okviru grupa samopodrške gde se osobe sa istim ili sličnim problemima sastaju i u sigurnoj atmosferi razmenjuju svoja iskustva.

Od decembra 2010. godine Udruženje Crvena linija je punopravni član USOP-a ( Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om).
Udruženje vrlo efikasno sarađuje sa Infektivnom klinikom u Novom Sadu, kao i sa brojnim organizacijama, zdravstvenim i drugim ustanovama koje se bave istim pitanjima. U skladu sa pomenutim i jednim od ciljeva Crvene linije – Unapređenje sveukupnog položaja i prava mladih i drugih osetljivih grupa, od 2015. godine Udruženje Crvena linija je proširilo svoje polje rada i započelo programe rada sa osobama različite seksualne orjentacije, kao i sa romskom populacijom, sa posebnim naglaskom na decu i mlade.
U okviru projekata koji se bave poboljšanjem položaja romske populacije razvili smo uspešnu saradnju sa svratištem za decu i mlade uključene u život i rad na ulici.

Crvena linija - Moderator 23. novembar, 2013 20:43
 
Layout Version Headings Font Content Font