#

Terenske posete romskim neformalnim naseljima

Terenski radnici angažovani u okviru projekta „Uključivanje romskih porodica iz neformalnih naselja u usluge socijalne zaštite“ koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije koriste lepo vreme da realizuju posete u neformalnom naselju Veliki rit.

Naselje Veliki rit je podstandardno naselje koje se nalazi na periferiji Novog Sada.

Crvena linija - Moderator 19. septembar, 2017 00:43
 
Layout Version Headings Font Content Font