virus
gljivica
Uzročnik AIDS-a je
Unesite vašu e-mail adresu na koju želite da dobijete odgovor
*
TEST ZNANJA O HIV INFEKCIJI
bakterija
AIDS je
poslednji, terminalni stadijum HIV infekcije
infekcija koja uzrokuje smrtonosno oboljenje - SIDU
stadijum HIV infekcije u toku kojeg inficirana osoba nema nikakve simptome bolesti
Kontinent koji je najviše zahvaćen HIV epidemijom je
Azija
Evropa
Afrika
Amerika i Karibi
HIV je
veoma otporan u spoljašnjoj sredini
izuzetno osetljiv i brzo propada u spoljašnjoj sredini
može da se uništi jedino jakim hemijskim sredstvima
HIV napada
sve ćelije organizma
vaskularni sistem
sve ćelije organizma koje na svojoj površini nose CD4 receptor
Do HIV infekcije može doći samo
druženjem sa osobom koja je inficirana, kupanjem u istom bazenu, korišćenjem istog pribora za ličnu higijenu
ujedom insekta koji nosi krv inficirane osobe, uzimanjem vode iz iste čaše sa inficiranim
seksualnim odnosom bez kondoma, poljupcem ili pljuvačkom, prenošenjem sa majke na dete
nesterilnim iglama putem krvi, prenošenjem sa majke na dete, seksualnim odnosom bez kondoma
Majka može inficirati dete
tokom cele trudnoće, porođaja i dojenjem
samo tokom porođaja
samo kontaktom krvi, u toku porođaja i dojenjem
HIV infekcija
uspostavlja se odmah po ulasku HIV-a u organizam, a oboljenje tj. AIDS nastupa nekoliko godina kasnije
nastaje pošto bakterija ošteti imuni sistem i ubrzo potom osoba umire
nastupa nakon nekoliko meseci po ulasku HIV-a u organizam i karakteriše se oportunističkim infekcijama, tumorima i sl.
Period prozora je
period kada je nemoguće rutinskim testovima otkriti HIV
period kada je moguće rutinskim testovima otkriti HIV
period u toku kojeg se pojavljuju prvi simptomi bolesti
Nakon rizičnog ponašanja, rutinsko testiranje ima smisla raditi nakon
3 dana
6 nedelja
od 6 meseci do godinu dana
Testiranje je najpouzdanije i najbolje obaviti
u privatnoj laboratoriji
u Institutu za javno zdravlje (Higijenskom zavodu)
kućnim testom
u Zavodu za transfuziologiju
HAART je
visoko efikasna antiretrovirusna terapija kojom se poboljšava kvalitet i produžava život HIV inficiranih osoba
kombinovana antimikrobna terapija u lečenju svih infekcija i tumora u AIDS-u
najnovije otkriće u terapiji AIDS-a koje je još uvek u eksperimentalnoj fazi
Ako posumnjam da sam HIV inficiran
otići ću u Institut za javno zdravlje da se posavetujem sa lekarom epidemiologom u dobrovoljnom i poverljivom savetovalištu (DPST) i testirati se ako je potrebno
neću ići kod lekara, jer se sa HIV-om može dugo živeti bez ikakvih tegoba
otići ću u privatnu laboratoriju, testirati se i rešiti problem
Način zaštite od HIV infekcije je
upotreba kontraceptivnih tableta
prekinuti seksualni odnos pre ejakulacije (izbacivanje sperme)
korišćenje kondoma