gonoreja
sifilis
Najčešća seksualna bolest današnjice koja se obavezno prijavljuje i spada u klasične seksualne infekcije
Unesite vašu e-mail adresu na koju želite da dobijete odgovor
*
TEST ZNANJA O SEKSUALNO PRENOSIVIM INFEKCIJAMA I HEPATITISIMA
klamidija
Do infekcije stečenog sifilisa najčešće dolazi
direktnim seksualnim odnosom (oralnim, vaginalnim, analnim)
samo vaginalnim seksualnim odnosom i sa majke na dete
indirektno - putem peškira, ličnog rublja, predmeta za opštu upotrebu i sl
Triper je drugi naziv za
Kapavac ili lues
Gonoreju ili kapavac
Sifilis ili lues
Šugu ili kapavac
Gonoreja se prenosi
skoro isključivo direktnim seksualnim odnosom, veoma retko indirektno predmetima opšte upotrebe
isključivo samo seksualnim odnosom
podjednako i direktnim seksualnim odnosom i indirektno predmetima opšte upotrebe
Najčešća infekcija u okviru upala mokraćnog kanala je
trihomonijaza
mikroplazmatske i ureaplazmatske infekcije
klamidija
Prilikom seksualnog odnosa sa osobom koja ima genitalni herpes
kondom nije sigurna zaštita
kondom uvek štiti
kondom štiti isključivo prilikom oralnog seska
Condylomata acuminata je drugi naziv za
bakterijsku infekciju polnim bradavicama
šiljate pone bradavice izazvane papiloma virusima
manifestaciju na polnim organima koja je karakteristična za genitalni herpes
Kandidijaza je
infekcija koja se prenosi isključivo seksualnim putem
infekcija koja se pored seksualnog puta prenosa može dobiti i indirektno, narušavanjem normalne bakterijske flore dugotrajnom upotrebom lekova, naročito antibiotika, citostatika i kortikosteroida
infekcija koja se najčešće prenosi kontaktom sa premetima opšte upotrebe, rubljem, nehigijenom i sl.
Pediculosis pubis je naziv za
šugu
polne bradavice
stidnu vaš
Hepatitis B infekcija prenosi se
jedino seksualnim odnosom
najčešće seksualnim odnosom, putem krvi i sa majke na dete
samo putem krvi i sa majke na dete
Hepatitis C infekcija prenosi se
jedino seksualnim odnosom
najčešće putem krvi, retko seksualnim odnosom i sa majke na dete
samo putem krvi i sa majke na dete
Hepatitis C infekcija
se najčešće otkriva kada je već u hroničnoj fazi, te su česta teža oštećenja jetre
ne izaziva oštećenja jetre i uz adekvatnu terapiju dolazi do potpunog izbacivanja virusa iz organizma
retko se otkriva, jer uvek izaziva lakša oštećenja jetre, koja se lako mogu lečiti
Kondom ne štiti od
AIDS-a i klamidije
polnih bradavica i sifilisa
hepatitisa B i C
Kada osoba nema kod sebe kondom, najbolji način da se zaštiti je
da primenjuje samo oralni seks
da se uzdrži od seksualnog odnosa
da prekine odnos neposredno pre ejakulacije
U lečenju seksualnih infekcija bitno je
lečenje oba partnera ukoliko je potrebno i uzdržavanje od seksualnih odnosa do samog izlečenja
dovoljno je samo korišćenje kondoma
lečenje partnera koji ima simptome