#

Trening vršnjačke edukacije - Promena je u nama

Program vršnjačke eduakcije za novosadske srednjoškolce u oblasti promocije zdravih stilova života i zaštite reproduktivnog zdravlja: ima za cilj da kod mladih ljudi razvije veštine i znanja da proaktivno deluju u promociji zdravih stilova života i zaštiti reproduktivnog zdravlja, odgovornog seksualnog ponašanja, prevenciji HIV/AIDS i bolesti zavisnosti, te unapređenju zdravlja mladih kroz edukaciju vršnjačkih edukatora i poboljšanje informisanosti mladih o zdravlju i njihovim pravima.

Program obuka će uključiti predstavnike/ce srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada) – koji mogu biti i članovi učeničkih parlamenata i drugi zainteresovani učenici i realizovaće se u prostorijama Udruženja, u periodu od 18-20. oktobar 2013. godine (svaki dan od 1 0 do 1 6 časova).

Teme koje će se obrađivati u prvom radnom delu programa su: najvažniji pojmovi u oblasti seksualnosti i reproduktivnog zdravlja, zaštita reproduktivnog zdravlja (pubertet, trudnoća, polno prenosive infekcije – PPI, HIV/AIDS), prevencija bolesti zavisnosti i rizičnog ponašanja (alkolholizam, droga, kocka) i aktivizam mladih kao sredstvo za promociju zdravih stilova života i zaštite reproduktivnog zdravlja mladih.

Drugi deo programa je posvećen je vršnjačkoj edukaciji i radioničarskom radu u edukaciji i promociji zdravih stilova života u školama (planiranje i osmišljavanje radionica)

Kroz intenzivan trening učesnici/ce će imati priliku da se obuče za samostalno vođenje radionica, oprobaju u ulozi voditelja i reflektuju na stilove i tehnike nekih od iskusnih radioničara/ki, kako bi mogli, uz podršku projektnog tima, da multiplikuju svoje znanje i sprovedu radionice po školama na različite teme sa svrhom promocije zdravih stilova života mladih. Učesnici/ce koji prođu kroz Program vršnjačke eduakcije će u trojkama kreirati male timove koji će biti zaduženi za pisanje scenarija i održavanje tih radionica na sledeće teme: reproduktivno zdravlje, bolesti zavisnosti i zdravi stilovi života.

Projekat je podržan :

1. u okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2013. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad - projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini i

2. Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada

Ovaj trening je deo kampanje "Promena je u nama", koja će obuhvatiti niz aktivnosti - akcija usmerenih sa ciljem prevencije HIV/AIDS-a, drugih polno prenosivih infekcija kao i smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Ova kampanja će trajati do kraja Decembra 2013.

Svi zainteresovani treba da pošalju svoje podatke (ime i prezime, datum rođenja, škola, broj telefona i email kontakt) do 10. oktobra 2013. godine, na sledeću email adresu:
support @crvenalinija.org

Kontakt osoba:

Vanja Đurić Bjelanović
Udruženje ''Crvena linija''
Email: support@crvenalinija.org

Website: www.crvenalinija.org
https://www.facebook.com/crvenalinija

Telefon: 021/6360299 Mobilni: 060/461 5433

Crvena linija - Moderator 1. oktobar, 2013 12:25
 
Layout Version Headings Font Content Font