AKTUELNOSTI

PREMA RAZLIČITOSTI

Crvena linija

30 maj 2019

Ovog proleća su u okviru projekta „Prema različitosti“, koji je podržan od strane OPENS2019 - Omladinska prestonica evrope Novi Sad 2019, održane su tribine, edukativni časovi i radionice za mlade u nekoliko novosadskih Srednjih škola iz oblasti prevencije diskriminacije i razbijanja negativnih stavova, stereotipa i predrasuda prema društveno osetljivim grupama.

Aktivnosti neformalnog obrazovanja u Srednjim školama sa teritorije Grada Novog Sada su održane sa ciljem povećanog znanje o različitosti svih ljudi bez obzira na identitet kako bi se povećala tolerancija medju mladima i opšta prihvaćenost bez obzira na njihovu versku, rodnu, materijalnu, zdravstvenu, seksualnu ili neku drugu različitost.

Takođe, mladi su mogli da se upoznaju i popričaju direktno sa nekim od predstavnika iz društveno osetljivih grupa tj. Živom knjigom kao što je osoba sa HIV-om, koja je kroz svoje iskustvo približila život osoba sa HIV-om i na taj način razbila predrasude kod mladih prema osobama koji žive sa HIV-om.

OBUKA ZA OSOBE SA HIV-om U POBOLJŠANJU LEČENJA ARV TERAPIJOM

Crvena linija

01 april 2019

Zbog specifičnosti ARV terapije i HIV infekcije, postoje mnogi faktori koji igraju važnu ulogu u razvijanju visoke posvećenosti terapiji i daljem tretmanu lečenja, gde smo sumirali prilično kompleksnu oblast tretmana HIV-a savremenom ARV terapijom i razjasnili mnoge dileme osoba sa HIV-om koje su od skoro otpočele svoje lečenje.

Predavač obuke je bila doc.dr Daniela Marić sa Infektivne klinike u Novom Sadu. Obuka o poboljšanoj pismenosti lečenja, pravilnoj primeni ARV terapije i zdravijim životnim navikama osoba sa HIV-om, je održana u sklopu "Improve your health" projekta koji je podržan od strane ViiV HealthCare.

ZASTUPLJENOST UPUŠTANJA U RIZIČNE SEKSUALNE ODNOSE I ZDRAVSTVENE BRIGE TESTIRANJA NA HIV KOD PRIPADNIKA MSM POPULACIJE

Crvena linija

21 decembar 2018

Ovo istraživanje je deo projekta “Unapredi svoje zdravlje” podržano od strane ViiV Healthcare, a u okviru programa Positive Action. Istraživanje je sprovelo Udruženje Crvena linija kako bi se ispitalo u kolikoj meri se MSM populacija (muškarci koji imaju seks sa muškarcima) sa teritorije Grada Novog Sada upušta u rizične seksualne odnose i u kolikoj meri je zastupljena njihova zdravstvena briga testiranja na HIV.

Istraživanje je sprovedeno u septembru 2018. godine. U istraživanju su učestvovali pripadnici MSM populacije. Najveći deo upitnika je popunjeno putem onlajn ankete koja je promovisana na sajtu Gayromeo. Ovim putem je popunjeno čak 98% anketa, dok je ostalih 2% popunjeno ručno u prostorijama Udruženja.

Ukupan broj popunjenih anketa iznosi 185, dok je 30 anketa (16%)neispravno ili nepotpuno popunjeno. Iz tog razloga, za uzorak u ovom istraživanju je uzeto 155 pravilno popunjenih anketa.

Kompletno istraživanje u pdf formatu možete preuzeti OVDE

USLUGE U ZAJEDNICI ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA HIV-OM

Crvena linija

21 decembar 2018

Tokom prethodne dve godine, Crvena linija je kao jedan od članova i partner sa Unijom organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om (USOP) , aktivno učestvovala i sprovodila projekat “Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om u Srbiji”, gde je u sklopu pomenutog projekta i povodom Svetskog dana borbe protiv side (World AIDS Day) održana Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

“Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om u Srbiji” je dvogodišnji projekat finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraška I socijalna pitanja. Cilj projekta je da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV. Unija organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om (USOP) sa svojim članicama partnerima želela je da napravi korak napred u poboljšanju kvaliteta usluga koje godinama unazad pružaju članice USOP-e (I Crvena linija kao jedna od članica) i to tako što je postojeće usluge redizajnirala sa potrebama PLHIV ali i zahtevima sistema socijalne zaštite u Srbiji.

Nacionalnu konferenciju su otvorili i obratili se Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević , državna sekretarka Stana Božović, Ferenc Vicko – državni sekretar Ministarstva zdravlja i Snežana Kljašnja – pomoćnik Ministra omladine i sporta.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ima sve važniju ulogu u životu osoba koje žive sa HIV - om. U narednoj godini aktivno će se uključiti u proces unapređenja usluga socijalne zaštite za osobe koje žive sa HIV - om u Republici Srbiji i to putem standardizacije i uvođenja inovativnih oblika usluga u zajednici, u sistem socijalne zaštite. Na osnovu zaključaka ove konferencije, Ministarstvo će, u okviru svojih mogućnosti, preduzeti sve potrebne mere kako bi se unapredili uslovi života osoba koje žive sa HIV - om“, rekao je Đorđević i dodao da će naredne godine, na ovaj isti dan, predstaviti rezultate onoga što je urađeno.

Na konferenciji je bilo reči o aktivnostima civilnog i državnog sektora u odgovoru na HIV epidemiju naročito kada je u pitanju socijalna briga, zdravstvena zaštita i pravna pomoć osobama koje žive sa HIV- om i AIDS-om (PLHIV), ali i prevencija i mogućnost zaustavljanja širenja infekcije, kao i smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji.

OTVORIMO VRATA ZA MLADE KOJI ŽIVE U APSOLUTNOM SIROMAŠTVU

Crvena linija

21 decembar 2017

Krajem oktobra smo započeli sa aktivnostima projekta "Otvorimo vrata za mlade koji žive u apsolutnom siromaštvu", gde su nakon održane obuke, mladi obučeni za terenski rad otpočeli sa posetama mladih na terenu. Takođe u sklopu projekta smo otpočeli sa aktivnostima organizovanja sastanaka sa predstavnicima usluga socijalne zaštite i mladih sa kojima su terenski radnici uspostavili kontakt u neformalnim romskim naseljima, kako bi se mladi s hodno njihovim potrebama informisali i upoznali sa dostupnim uslugama u sistemu socijalne zaštite.

Projekat je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada i kroz njega se sprovode aktivnosti definisane aplikacijom Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2019. godine. www.sio.novisad.rs www.opens2019.rs