O NAMA


Crvena linija postoji od 2002. godine, prvo kao projekat, a zatim i kao samostalna organizacija. Prva ciljna grupa sa kojom smo započeli rad su mladi, a naši prvi zadaci su bili da ih naučimo kako da se zaštite od HIV infekcije i drugih seksualno prenosivih infekcija (SPI). Vremenom, upoznavajući se sa ljudima koji su HIV pozitivni shvatili smo da je to populacija od koje može puno toga da se nauči i kojoj može puno da se pomogne u zaštiti sopstvenih prava. Danas se udruženje Crvena linija uglavnom bavi upravo tim dvema grupama ljudi, dok treću grupu, sa kojom smo intenzivirali rad poslednjih par godina, čine istopolno orijentisane osobe. Sve navedene grupe učimo kako da sačuvaju svoje fizičko i mentalno zdravlje i kako da se izbore za sopstvena prava.

U NS CheckPoint centru Crvene linije svako može da se besplatno i anonimno testira na HIV i Hepatitis. Ako testirana osoba nije inficirana dajemo joj dodatne informacije kako da izbegne buduće rizike. Ukoliko osoba ima HIV ili Hepatitis učimo je da to nikako nije kraj života, već da je infekcija samo jedna u nizu onih bolesti sa kojima se živi sasvim normalan život. Važno je znati kako prilagoditi svoje misli i ponašanja novonastaloj situaciji, kako reći porodici, kakve reakcije možemo očekivati, kako zaštiti sebe od drugih infekcija, kako zaštititi druge od sopstvene infekcije itd.

Od decembra 2010. godine Udruženje Crvena linija je punopravni član USOP-a ( Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om). Crvena linija vrlo efikasno sarađuje sa Infektivnom klinikom u Novom Sadu, Institutom za javno zdravlje Vojvodine, kao i sa brojnim organizacijama, zdravstvenim i drugim ustanovama koje se bave istim pitanjima.

Trudimo se da naši projekti nikada ne budu “prazna” priča. U nekim projektima pružamo veoma konkretnu pomoć (kućne posete, pratnja do lekara, nabavka lekova, psihološko savetovanje i terapija) dok u drugim projektima realizujemo kreativne i interaktivne sadržaje kojima na zanimljiv i nov način učimo o sopstvenom zdravlju, o svojim i tuđim pravima putem organizovanja radionica, živih biblioteka, javnih dešavanja itd. Uvek imamo na umu da nije naša uloga da govorimo i odlučujemo umesto drugih, već da je naša uloga da osnažimo druge da jasno govore o sopstvenim osećanjima i mislima i u sopstvenom interesu.

Ciljevi udruženja su:

  • Udruživanje i organizovanje osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i članova njihovih porodica u Srbiji, zarad organizovanog delovanja na obezbeđivanju psiho - socijalne, pravne, zdravstvene i druge zaštite, podrške i pomoći.
  • Podizanje zdravstvene i kulturne svesti.
  • Unapređenje sveukupnog položaja i prava mladih i drugih osetljivih grupa.
  • Socijalna inkluzija osetljivih grupa.
  • Zaštita ljudskih i manjinskih prava.
  • Javno zastupanje za promenu odnosa društva prema osetljivim grupama.

VIZIJA I MISIJA


VIZIJA:

Društvo bez diskriminacije u kojem se poštuju prava i različitosti svih građana/ki.

MISIJA:

Unapređenje kvaliteta života, poštovanja prava i socijalne inkluzije osoba koje žive sa HIV-om, mladih i drugih osetljivih grupa senzibilizacijom šire javnosti, edukacijom i javnim zastupanjem za društvo jednakih mogućnosti.


ŠTA RADIMO?

Pored aktivnosti usmerenih na pomoć i podršku osobama sa HIV-om, naše aktivnosti su usmerene i na opštu populaciju - naročito mlade: organizovanjem brzog testiranja na HIV i druge polno prenosive infekcije (PPI), organizovanjem javnih dešavanja i kampanja sa ciljem podizanja svesti u borbi protiv diskriminacije i poštovanja ljudskih, informisanje putem Info telefona, Email-a, itd.

Sa ciljem dodatnih edukacija i unapređenja dodatnog znanja među mladima, organizujemo obuke za mlade vršnjačke edukatore i na taj način mladi stiču niz sposobnost, znanja i veština, poput raznih oblika komuniciranja, prezentovanja i jačanja samopouzdanja.