DRUŠTVO


Osnaživanje svakog pojedinca, a posebno osetljivih grupa stanovništva, važan je faktor njihove socijalne uključenosti i aktivnog učešća u društvu.

Društveno osetljive grupe ili vulnerabilne grupe su grupe koje doživljavaju veći rizik od siromaštva i socijalne isključenosti od opšteg stanovništva. U odnosu na opštu populaciju, društveno osetljivim grupama su teže dostupni faktori samoostvarivanja, kao što su obrazovanje, posao, zdravstveni i kulturni resursi, socijalna podrška, a usled njihovih finasijskih uslova, kulturnog porekla i etniciteta, godina, pola, zdravstvenog stanja itd.

Ljudi koji pripadaju ovim grupama su ranjivi na diskriminaciju, kao što su deca i mladi, žene, stare osobe, beskućnici, osobe sa invaliditetom, pripadnici LGBT zajednice, pripadnici etničkih manjina, ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om i drugi.

U skladu sa jednim od ciljeva Crvene linije – Unapređenje sveukupnog položaja i prava mladih i drugih osetljivih grupa, naš rad i zalaganje su usmereni na neke društvene osetljive grupe.