MSM POPULACIJA


Gej, biseksualni, i drugi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM populacija) predstavlja posebno osetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija. Vulnerabilnost se povećava usled rizičnog ponašanja, marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalne zaštite. Globalno gledano, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM) imaju 28 puta veću šansu da inficiraju HIV-om od opšte populacije.


Кoji faktori stavljaju muškarce koji imaju seksualni odnos sa muškarcima (MSM) u rizik od HIV-a?

Činjenica da je prevalenca HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima toliko visoka u mnogim zemljama znači da članovi ove grupe imaju povećanu šansu da budu izloženi virusu, uglavnom zbog nezaštićenog seksualnog odnosa unutar ove grupe. Naša zemlja spada u zemlje sa niskom prevalencom, ali i sa relativno malim brojem testiranih. Međutim, postoje i drugi faktori koji stavljaju muškarce koji imaju seksualne odnose sa muškarcima na povećani rizik od HIV-a.


Biološki faktori

Jedan od glavnih razloga za visoku ranjivost na HIV u ovoj grupi je taj što nezaštićeni analni seks nosi veći rizik od prenosa nego vaginalni seks. To je zato što su zidovi anusa tanki i lakše popucaju, stvarajući ulaznu tačku za HIV u krvotok.

Polno prenosive infekcije (PPI) takođe čini osobu podložnijom HIV infekciji. Među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, testiranje na HIV i učestalost provere seksualnog zdravlja je nisko. Što se može videti i na osnovu istraživanja koje je Crvena linija uradila među MSM populacijom sa teritorije Grada Novog Sada (PREUZMI ISTRAŽIVANJE).To znači da mnogi žive sa nedijagnostifikovanim PPI, što ih može izložiti većem riziku od HIV-a.

Muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima često nisu svesni posebno visokog rizika da imaju nezaštićeni seks sa osobom koja se nedavno inficirala.


Bihevioralni faktori (činioci rizika povezani sa ponašanjem)

Postojanje više seksualnih partnera je češće među ovom zajednicom, a mnogi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima ne koriste kondome često.

Ne testiranje na HIV, znači da mnogi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima nisu svesni svog HIV statusa i možda nisu svesni potrebe da poduzmu zaštitne mere kako bi sprečili dalji prenos drugima.

Alkohol i droge su vrlo često uobičajeni deo druženja u zajednicama muškaraca koji imaju seksualne odnose s muškarcima. Кad god se uzimaju pića i neke vrste droga, može se povećati verovatnoća da će ljudi imati nezaštićene seksualne odnose i veći broj seksualnih partnera, što povećava rizik od prenosa HIV-a.


Društveni i kulturni faktori

Mnogi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima iskusili su homofobnu stigmu, diskriminaciju i nasilje. To dovodi do toga da muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima sakrivaju svoj identitet i seksualnu orijentaciju. Mnogi se boje negativne reakcije zdravstvenih radnika. Кao rezultat toga, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima manje su skloni korišćenju i pristupu uslugama HIV-a.

Muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima imaju veću verovatnoću da će osetiti depresiju zbog socijalne izolacije i nepovezanosti sa zdravstvenim sistemima. Ovo može otežati suočavanje sa aspektima HIV-a.