MENTALNO ZDRAVLJE


Mentalno zdravlje se odnosi na ukupnu emocionalnu, psihološku i društvenu dobrobit osobe. Mentalno zdravlje utiče na to kako ljudi misle, osećaju i deluju. Dobro mentalno zdravlje pomaže ljudima da donose zdrave izbore, ostvare lične ciljeve, razvijaju zdrave odnose i suočavaju se sa stresom.

Loše mentalno zdravlje nije isto što i duševna bolest. Mentalne bolesti uključuju mnogo različitih stanja, na primer, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), bipolarni poremećaj i šizofreniju. Osoba može imati loše mentalno zdravlje i nema dijagnozu duševne bolesti.

Ako živite sa HIV-om, važno je da vodite računa o svom fizičkom zdravlju i mentalnom zdravlju.


Da li su ljudi sa HIV-om izloženi riziku za mentalno zdravlje?

Svako može imati problema sa mentalnim zdravljem. Međutim, osobe sa HIV-om imaju veći rizik za mentalno zdravlje nego ljudi koji nemaju HIV. Na primer, ljudi koji žive sa HIV-om imaju dvostruko veću šansu da imaju depresiju kao ljudi koji nemaju HIV.

Važno je zapamtiti da se stanje mentalnog zdravlja može lečiti i da se ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem mogu oporaviti.

Emocionalne poteškoće i problemi sa mentalnim zdravljem mogu uticati na svakoga, ali život sa dugotrajnom bolešću kao što je HIV može značiti da postoji veća verovatnoća da ćete iskusiti depresiju, anksioznost ili neki drugi problem mentalnog zdravlja.

Ako živite sa HIV-om, važno je da vodite računa o svom fizičkom zdravlju i mentalnom zdravlju.


Šta može izazvati probleme sa mentalnim zdravljem?

Sledeći faktori mogu povećati rizik od problema sa mentalnim zdravljem:

  • Veće životne promene kao što je smrt voljene osobe ili gubitak posla;
  • Negativna životna iskustva, kao što su zlostavljanje ili trauma;
  • Biološki faktori koji utiču na gene ili hemiju mozga;
  • Porodična istorija problema mentalnog zdravlja.

Stres zbog ozbiljne medicinske bolesti ili stanja, kao što je HIV infekcija, takođe može negativno uticati na mentalno zdravlje osobe. HIV infekcija i prateće oportunističke infekcije mogu uticati na mozak i nervni sistem. To može dovesti do promena u načinu na koji osoba razmišlja i ponaša se. Pored toga, neki lekovi koji se koriste za lečenje HIV-a mogu imati nuspojave koje utiču na mentalno zdravlje osobe.


Кoji su znakovi upozorenja na problem mentalnog zdravlja?

Promene u načinu na koji se osoba oseća ili deluje može biti znak upozorenja na problem mentalnog zdravlja. Potencijalni znaci problema mentalnog zdravlja su:

  • Gubitak interesa za aktivnosti koje su obično ugodne;
  • Doživljavanje uporne tuge ili osećanja praznine;
  • Osećaj teskobe ili stresa;
  • Imaju samoubilačke misli.

Ako imate bilo koji od ovih znakova mentalnog zdravlja, važno je da dobijete pomoć.


Šta treba da uradim ako mi je potrebna pomoć za problem mentalnog zdravlja?

Razgovarajte sa svojim lekarom o tome kako se osećate. Recite im ako imate bilo kakvih problema sa drogom ili alkoholom.

Vaš lekar će razmotriti da li bilo koji od vaših lekova za HIV može uticati na vaše mentalno zdravlje. Oni vas takođe mogu uputiti da pronađete lekara za mentalno zdravlje ili na nas kako bi Vam obezbedili potrebno psihološko savetovanje.