MLADI


Zdravlje predstavlja složen dinamički fenomen, koji se definiše kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Mladi često pojam zdravlja poistovećuju sa fizičkim zdravljem, pošto taj aspekt najlakše razumeju.

Život mladih kao bioloških, psiholoških ali i socijalnih bića odvija se velikim delom u zajednici. Osobine socijalne sredine kao što su mir, ravnopravnost, ekonomska i politička stabilnost i društvena podrška svakom pojedincu omogućavaju dobro zdravlje. Sa druge strane, sklop negativnih činilaca kao što su siromaštvo, nepismenost, nezaposlenost, nemogućnost lečenja, marginalizacija ili izolacija pojedinaca ili grupa mladih zbog toga što se razlikuju od ostalih, ozbiljno ugrožavaju zdravlje.

Rezultati mnogih istraživanja u Srbiji ukazuju na to da zdravstveno stanje mladih karakteriše loše mentalno zdravlje, sa sve višom stopom poremećaja ponašanja, bolesti zavisnosti, depresije i samoubistava, kao i niska stopa kontraceptivne zaštite, sa sve većim porastom seksualno prenosivih infekcija. Кliničko iskustvo i rezultati istraživanja u Srbiji takođe ukazuju na značajno psihološko trpljenje populacije mladih, koje se često povezuje s periodom adolescencije.


PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE MEĐU MLADIMA

Pojava rizičnih ponašanja karakteristična je za adolescentski uzrast. Od svih oblika rizičnog ponašanja u adolescenciji, naročito se izdvaja upotreba psihoaktivnih supstanci – cigareta, alkohola i ilegalnih psihoaktivnih sredstava, kako po učestalosti upotrebe, tako i zbog posledica koje ostavlja na razvoj mladih.

Psihoaktivnim supstancama (skraćeno PAS) nazivamo sve one materije koje deluju prvenstveno na centralni nervni sistem tako što menjaju funkciju mozga, što dovodi do promena u stanju svesti, opažanju, mišljenju, raspoloženju, ponašanju i odnosu prema telu. Zbog velikog broja i raznolikosti ovih supstanci, umesto užeg termina „droga“ koristi se termin psihoaktivna supstanca. Termin „droga“ obično se koristi za ilegalne psihoaktivne supstance.


SEKSUALNO ZDRAVLJE MLADIH

Najčešći problemi adolescentne populacije su polno prenosive infekcije i adolescentne trudnoće, pa je zbog toga insistiranje na sigurnijem seksu izuzetno važno. Seksualno prenosive infekcije (SPI) uključujući HIV, su najprisutnije među mladima na uzrastu od 15 -24 godine i procenjuje se da se pola novih HIV infekcija širom svijeta javlja među mladima, mlađim od 25 godina.

Programi seksualnog obrazovanja osposobljavaju mlade znanjem i alatima da se bezbedno uključe u seksualne aktivnosti i zaštite od HIV-a, drugih seksualno prenosivih infekcija (SPI) i zatrudne. Mladi moraju biti obrazovani o adolescentnom razvoju, seksualnosti, anatomiji i fiziologiji, osnovama SPI i izborima koji su uključeni u seksualne aktivnosti.


PREDNOSTI OBRAZOVANJA MLADIH O SEКSUALNOM ZDRAVLJU

Mnogi mladi iniciraju seksualnu aktivnost tokom adolescencije. Važno je da mladi ljudi dobiju rano i kontinuirano seksualno obrazovanje kako bi se smanjio rizik od HIV-a, drugih SPI i trudnoće. Кoristi od edukacije mladih o seksualnom zdravlju uključuju:

  • Informisanje o normalnom adolescentnom razvoju, pubertetu i reproduktivnoj anatomiji i fiziologiji;/li>
  • Povećanje njihovog razumevanja seksualnosti;
  • Informisanje o mogućnosti odlaganja seksualne aktivnosti dok ne budu spremni;
  • Pomaže im da razumeju važnost korišćenja kondoma ako su seksualno aktivni;
  • Smanjenje novih infekcija HIV-om i drugim infekcijama;
  • Smanjenje neželjenih trudnoća.