POMOĆ I PODRŠKA


Za svaku osobu koja živi sa HIV-om, vrlo je značajno kad su pomoć i podrška obezbeđene od strane drugih osoba koje žive sa HIV infekcijom tj.imaju slično lično iskustvo i slične probleme sa kojima se susreću. Osobe sa HIV-om imaju medjusobno poverenje, razumevanje u smislu otvaranja, razgovora i razmene iskustva sa osobom istog statusa.

Ako živite sa HIV-om i potrebni su Vam pomoć, razgovor i savetovanje, od strane našeg tima dostupne su sledeće usluge pomoći i podrške.


PARNJAČKO (VRŠNJAČKO) SAVETOVANJE

Parnjačko savetovanje se razlikuje od drugih oblika socijalne podrške u tome što je izvor pružaoca podrške parnjak (vršnjak), odnosno onaj koji podršku pruža i onaj koji podršku prima su u svojevrsnom odnosu jednakosti.

Parnjačko savetovanje pomaže korisnicima da dobiju zdravstvene informacije, da razviju veštine suočavanja, smanje osećaj socijalne izolacije i unapređuju veštine samozastupanja, pomažući im na taj način da poboljšaju kvalitet života sa HIV-om.

Individualno Parnjačko savetovanje – savetovanje jedan na jedan (podrška da se otvoreno govori o svojim problemima i iskustvima života sa HIV-om , podrška u prevazilaženju problema života sa HIV-om , podrška za povećanje samopouzdanja, senzitizacija za uključivanje u PLHIV* zajednicu (*osobe koje žive sa HIV-om) i korišćenje usluga organizacije, davanje informacija o HIV-u i prevenciji LGBT korisnicima, pozitivnoj prevenciji i lečenju, davanje informacija o uslugama koje su dostupne u organizaciji i drugim uslugama koje su korisniku potrebne).

Takođe, organizujemo grupe samopomoći, gde su osobe sa HIV-om u prilici da međusobno diskutuju o problemima sa kojima se suočavaju, razmenjuju iskustva i međusobno pruže podršku.


PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

Pomoć psihologa-psihoterapeuta kako bi Vam pomogli da se nosite sa životnim izazovima i problemima mentalnog zdravlja. (poveznica na mentalno zdravlje).

Psihološko savetovanje osobe sa HIV infekcijom je važno, jer je HIV infekcija - doživotna. Suočavanje sa dugoročnim zdravstvenim problemom kao što je HIV može uticati na fizičko i psihičko zdravlje osobe.

Dijagnoza HIV infekcije kod pojedinca koji sazna svoj HIV pozitivni status, može stvoriti puno mentalnog pritiska i anksioznosti.

Psihološka intervencija pomaže osobama sa HIV-om da se bave različitim problemima raspoloženja, anksioznosti i nauče adaptivnim veštinama suočavanja sa svojim HIV statusom ili promenom životnog ponašanja kako bi izbegli prenos HIV-a i unapredili kvalitet života.


PRAKTIČNA POMOĆ

Praktična pomoć/terenska asistencija je dostupna svim korisnicima tj.osobama koje žive sa HIV-om, koji zdravstveno nisu u prilici sami da obave pojedine stvari, pri čemu naši aktivisti u zavisnosti potrebe svake osobe mogu posetititi ležećeg pacijenta/kinju u bolnici, odlaziti u kućne posete i pružati praktičnu pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike. Takodje, aktivisti Crvene linije, mogu u slučaju potrebe za svakog korisnika otići na teren zarad regulisanja administrativne dokumentacije kao što su uputi i slično, odlazak po terapiju itd.


POSREDOVANJE I UPUĆIVANJE

Upućivanje korisnika u zavisnosti potrebe na druge usluge u zajednici: nevladinoj organizaciji, pravniku, socijalnom radniku, psihologu, izabranom lekaru ili ordinirajućem infektologu radi daljeg upućivanja na specijalističko lečenje.

Povezivanje sa drugim službama koje mogu doprineti prevazilaženju krize i rešavanju problema korisnika.


RESOCIJALIZACIJA/DRUŽENJE

Organizujemo različite događaje za osobe sa HIV-om kao što su (izleti, ekskurzije, druženja) u cilju: Razmene iskustava i problema u neformalnom okruženju, razmene informacija, opuštanja i upoznavanja.


EDUKACIJA

Organizovanje i mogućnost učešća na edukativnim radionicama i treninzima.