PREVENCIJA


SPREČAVANJE HIV-a

Postoji mnogo lakih i efikasnih načina za sprečavanje HIV-a. Važno je pronaći pravu metodu prevencije, ili kombinaciju metoda, koja će biti odgovarajuća za vas i vaše seksualne partnere.

Tradicionalno, "siguran" ili "zaštićeni seks" je izjednačen sa upotrebom kondoma. Кondomi su i dalje najjeftiniji, najpristupačniji, sigurniji i praktičniji način za sprečavanje seksualnog prenosa HIV-a i nekih drugih seksualno prenosivih infekcija (SPI).


KONDOMI

Кorišćenje kondoma je jedan od najboljih načina da se spreči HIV. Кondomi su široko dostupni i takođe sprečavaju druge seksualno prenosive infekcije (SPI) kao što su gonoreja, hlamidija i sifilis.

Кondome treba koristiti sa sredstvom za podmazivanje na bazi vode ili silikona, jer to smanjuje šanse da kondom pukne i može povećati zadovoljstvo za seksualne partnere.

Ženski kondom ili unutrašnji kondom, takođe je odličan način da se spreči HIV i SPI. Unutrašnji kondomi se mogu koristiti za vaginalni ili analni seks.

Кondomi su dostupni u većini apoteka , supermarketima ili u nekim nevladinim organizacijama.


Kako se koriste?

Muški kondomi se postavljaju na penis koji je u erekciji. Traba ga postaviti pre bilo kakvog polnog kontakta. Kada muškarac ‘svrši’, a penis je još čvrst, pažljivo se uklanja kondom i pazi se da sadržaj iz njega ne iscuri.

Ženski kondom se stavlja u vaginu, i kada je pravilno namešten labavo stoji. Zatvoreni deo kondoma se smešta duboko u vaginu. Otvoreni deo smešten je izvan vagine. Posle seksualnog odnosa, kondom se uklanja hvatanjem i uvrtanjem spoljašnjeg dela kondoma, kako bi se sprečilo da sadržaj kondoma iscuri.

Preporuke za korišćenje:

  • Kondom držite na hladnom i suvom mestu, a pre korišćenja proverite rok upotrebe.
  • Omot kondoma se otvara prstima na označenom mestu, nikako makazama ili drugim oštrim predmetom.
  • Nakon otvaranja pažljivo pregledajte kondom da vidite postoje li na njemu oštećenja.
  • Pre stavljanja treba pažljivo pogledati pravu stranu na koju se stavlja.
  • Kondom treba staviti pre kontakta penisa i vagine i skinuti tek po završetku odnosa.
  • Ako kondom pukne tokom odnosa, treba ga odmah zameniti drugim.
  • Kondom se skida tako što se povuče za vrh, a ne odmotava.

Kаdа sе prаvilnо kоristе tоkоm svаkоg sеksuаlnоg оdnоsа,kоndоmi sprečavaju prenos HIV-a, kао i većinu drugih pоlnо prеnоsvih infеkciја, kоd žеnа i muškаrаcа. Kako biste partner i vi imali intenzivan osećaj tokom seksa izaberite kondom odgovarajuće veličine i koristite dovoljno lubrikanta na bazi vode.


PrEP

PrEP znači PreEkspoziciona Profilaksa, u prevodu prevencija, sprečavanje infekcije pre izlaganja virusu.

PrEP mogu da uzimaju osobe koje NEMAJU HIV infekciju kako bi sprečile da se zaraze ovim virusom tokom rizičnog kontakta. PrEP mogu da uzimaju mušarci i žene koji su u riziku od HIV infekcije putem nezaštićenih seksualnih odnosa. Više o PrEP-u možete pročitati ovde.


Virusno opterećenje koje se ne može detektovati i terapija kao prevencija

Кada je osoba koja živi sa HIV-om na efikasnoj terapiji, ona često postiže ono što se zove nedetektabilno virusno opterećenje tj.nedektibilnu viremiju ( viremija =prisustvo virusa u krvi) što znači da ima veoma nizak nivo virusa u svom telu. Кada je virusni nivo nedektibilan oni ne mogu da prenose virus. Za osobe sa HIV-om, otpočinjanje što ranijeg lečenja pomaže u zaštiti njihovog zdravlja i dobrobiti, te pomaže njihovom virusnom nivou HIV-a da se smanji, sprečavajući prijenos HIV-a.

Virusno opterećenje većine, ali ne svih, osoba sa HIV-om može postati nedetektibilno sa terapijom. Čak i ako osoba ne dostigne strogi prag nedetektibilnog nivoa virusa, svako smanjenje njihovog virusnog opterećenja (količina virusa u njihovom telu) može znatno smanjiti rizik od prenosa HIV-a.


Sigurnije ubrizgavanje

Upotreba čiste opreme za ubrizgavanje (kao što su igle i špricevi) sprečava HIV i druge viruse koji se prenose krvlju, kao što su hepatitis B i hepatitis C. Nikada ne deliti ili ponovo koristite opremu za injektiranje. Ovo uključuje svu opremu za injektiranje: igle, špriceve, kašike, briseve, filtere, itd.


Redovno testiranje

Redovno testiranje na HIV i druge SPI može pomoći da se ranije pronađu infekcije i da se spriječi njihovo prenošenje drugima. Za više informacija, pogledajte odeljak HIV TESTIRANJE.