HIV terapija


Antiretrovirusna terapija ili antiretroviralna terapija (ART ili ARV terapija) je upotreba lekova protiv HIV-a za lečenje HIV infekcije. Ljudi na ARV terapiji uzimaju kombinaciju lekova za HIV svakog dana.

ARV terapija se preporučuje svima koji imaju HIV. Osobe sa HIV-om bi trebalo da započnu ARV terapiju što je pre moguće. ARV terapija ne može izlečiti HIV, odnosno ukloniti iz organizma, ali ga može snažno potisnuti i držati ga pod kontrolom što pomaže ljudima sa HIV-om da žive duže i zdravije.

ARV terapija se koristi kao kombinacija tri ili više lekova koji blokiraju reprodukciju HIV-a unutar imunih ćelija (CD4 limfocita) što rezultira smanjenjem količine virusa u organizmu (viremija) i tako omogućava imunom sistemu da se oporavi i poveća broj ovih ćelija. Bez uzimanja ARV terapije, HIV infekcija dovodi do ozbiljnog narušavanja imunog sistema i pojave teških infekcija koje mogu biti fatalne. HIV infekcija se kod svakoga drugačije ispoljava (kod nekoga dolazi do bržeg, kod nekoga do sporijeg napredovanja). Gotovo svaka osoba sa HIV-om će imati potrebu da sa lečenjem započne u nekom trenutku, kako ne bi ugrozila svoj život i zdravlje. Dobra vest je da je ARV terapija izuzetno efikasna i da u najvećem broju slučajeva može da uspešno kontroliše virus i minimizira njegov efekat na imuni sistem. ARV terapija takođe smanjuje rizik od prenosa HIV-a.

Glavni cilj ART-a je da se virusno opterećenje osobe smanji na nivo koji se ne može detektovati. Nedetektabilni virusni nivo znači da je nivo HIV-a u krvi prenizak da bi se detektovao testom virusnog nivoa. Osobe sa HIV-om koje održavaju nedetektabilan virusni nivo nemaju efekat rizika od prenosa HIV-a na svog HIV negativnog partnera kroz seks.


JASNE I POUZDANE INFORMACIJE O ASPEKTIMA LEČENJA HIV-a I BRIGE O ZDRAVLJU


KADA ZAPOČETI LEČENJE?

Najnovije preporuke su da se sa HIV terapijom počne čim saznate svoj HIV pozitivan status, bez obzira na broj CD4 ćelija, kako bi se vaše zdravlje poboljšalo i smanjio rizik od prenošenja HIV-a na druge. Ako vam je broj CD4 ćelija nizak, posebno je važno da odmah počnete sa terapijom. Međutim, čak i sa velikim brojem CD4 ćelija, lečenje štiti vaše zdravlje.Preporučuje se da se jednom započeta terapija uzima bez prekida tokom čitavog života. Savremeni lekovi omogućavaju gotovo neskraćeni životni vek, isti kao kod opšte populacije i dobar kvalitet zdravlja.

Iako je vrlo jasno zašto je i koliko važno da započnete terapiju odmah nakon otkrivanja HIV pozitivnog statusa, odluka o tome je na vama. Pre početka lečenja je važno da znate o terapiji i kako ona deluje. Možda će vam trebati malo vremena pre nego što odlučite da započnete lečenje. Najbolje je da o svemu tome razgovarate sa vašim lekarom otvoreno I da pitate sve što vas zanima dok ne dobijete potrebne informacije koje razumete. Čak i da želite da odložite početak lečenja ili prekinete uzimanje terapije u nekom trenutku, što se ne preporučuje, uradite to uz znanje lekara kako biste mogli da zajedno pratite stanje imunološkog sistema. Razumevanje svog zdravstvenog problema i terapije je najbolji pristup lečenju. To će vam dati samopouzdanje i osećaj kontrole nad lečenjem I svojim zdravljem.

Ukoliko ste u kontaktu sa drugim ljudima koji žive sa HIV-om, raspitajte se kakva su njihova iskustva. U Srbiji značajan broj ljudi redovno uzima terapiju i uspešno se leči. Razgovarajte i sa njima o prednostima započinjanja terapije i redovnog uzimanja lekova. Organizacije ljudi koji žive sa HIV-om pružaju Parnjačko savetovanje i mogu da vas informišu i pomognu oko pravilnog uzimanja terapije, kao i da podele iskustva koja vam mogu biti od koristi.


KAKO DA SPREČIM PRENOŠENJE HIV-a NA DRUGE?

Zbog moćnosti da se osoba koja živi sa HIV-om ponovo inficira HIV virusom, kao i da prenese HIV virus drugima (usled detektabilne viremije), tema prevencije će uvek biti aktuelna.

HIV se prenosi na tri načina:

 • nezaštićenim analnim, vaginalnim i oralnim seksom;
 • korišćenjem inficiranog pribora za ubrizgavanje droga;
 • sa inficirane majke na dete tokom trudnoće, porođaja i dojenjem.

Nezaštićen analni seks nosi sa sobom najveći rizik zа prеnоs HIV-а (pogotovu za pasivnog partnera između muškaraca koji imaju seks sa muškaracima). Oralni seks (bez ejakulacije u usta) nosi najmanji rizik.

HIV se ne prenosi bilo kojima drugim socijalnim kontaktom:

 • rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem;
 • deljenjem pribora za jelo, posuda i posteljine;
 • pljuvanjem, kijanjem i kašljanjem;
 • preko insekata ili životinja;
 • korišćenjem zajedničkog toaleta, bazena ili saune.

HIV ne može da preživi dugo izvan ljudskog tela (na površini tela, predmeta i slično), i ne može da se umnožava izvan ljudskog organizma.

HIV se retko može preneti:

 • tetoviranjem, pirsingom i slično;
 • razmenom pribora za ličnu higijenu na kojima ima vidljivih tragova krvi, a koji je prethodno koristila osoba sa HIV-om (npr. brijač).

Ako živite sa HIV-om ne znači da više ne možete da uživate u životu i budete ostvareni u svim aspektima. Vi ste i dalje seksualno biće koje može i treba da uživa u intimnim odnosima čineći sve što je do vas da zaštite sebe od polno prenosivih infkecija, štiteći istovremeno i svoje seksualne partnere. Preduzimanje mera zaštite je naša moralna ali i zakonska obaveza.

Dа biste smаnjili rizik оd prеnоšеnjа HIV-а i drugih infekcija potrebno je da:

 • redovno i na propisan način uzimаtе ARV terapiju – jer terapija je najbolja prevencija HIV-a;
 • redovno proveravate viremiju (na šest meseci);
 • se tеstirаtе na druge pоlnо prеnоsive bоlеsti (to možete činiti prilikom redovnih pregleda i češće ako ste bili u riziku);
 • kоristitе kоndоmе (uz lubrikant) pravilno i svаki put kаdа imаtе sеksualni odnos;
 • izbegavate prekomernu upotrebu alkohola ili droga prilikom seksa;
 • pažljivo birate seksualne partnere koji shvataju rizik od polno prenosivih infekcija i koriste zaštitu;
 • podstičite svoje partnere da se testiraju na polno prenosive infekcije;
 • ukoliko ubrizgаvаtе drоgе nikаdа nе dеlitе iglе ili pribоr s bilо kim.

Neke od ovih stavki proizilaze iz brige za sebe i svoje zdravlje, poštovanja sebe i naših partnera. Nije lako promeniti navike, ali je moguće uz podršku i rad na sebi.

Ukoliko redovno uzimate ARV terapiju i imate nedetektabilnu viremiju, minimizirate šаnsu da HIV prеnеsete nа seksualne partnere. Pоtеnciјаlna šansa da osoba koja je na terapiji prеnеse HIV postoji u slučaju da se virеmiја pоvеćа izmеđu dvа tеstа usled neredovnog uzimanja terapije, zbog reinfekcije HIV-om, ili zbog drugih polno prenosivih infekcija koje povećavaju količinu virusa u genitalnim tečnostima.

Ukoliko imate nezaštićeni seksualni odnos sa HIV pozitivnom osobom kod koje je povećana viremija postoji mogućnost reinfekcije HIV-om što može da prouzrokuje i rezistenciju na neke lekove iz ARV terapije koje do tog trenutka niste koristili.

Kаdа sе prаvilnо kоristе tоkоm svаkоg sеksuаlnоg оdnоsа, kоndоmi sprečavaju prenos HIV-a, kао i većinu drugih pоlnо prеnоsvih infеkciја, kоd žеnа i muškаrаcа. Kako biste partner i vi imali intenzivan osećaj tokom seksa izaberite kondom odgovarajuće veličine i koristite dovoljno lubrikanta na bazi vode. (I jeftiniji kondomi laserski testirani, mogu biti dovoljno sigurni i udobni kao i skupi kondomi poznatih brendova.)

Koje su koristi od svakodnevnog uzimanja mojih HIV lekova kako je propisano?

Lečenje smanjuje količinu HIV-a u krvi

 • Količina HIV-a u krvi naziva se virusno opterećenje.
 • Uzimanje lekova za HIV prema preporukama vašeg lekara Infektologa, pomoći će vam da smanjite virusno opterećenje i povećate broj CD4 ćelija.
 • Lekovi protiv HIV-a mogu smanjiti virusno opterećenje (tzv. Supresija virusa).
 • Lekovi protiv HIV-a mogu učiniti virusno opterećenje tako malim da ga test ne može otkriti (koji se naziva neotkriveno virusno opterećenje ili nedetektabilan virusni nivo).
 • Ako se virusno opterećenje smanji nakon početka lečenja HIV-a, to znači da lečenje deluje. Nastavite da uzimate lek kako je propisano.
 • Ako preskočite redovno uzimanje lekova, čak i povremeno, dajete HIV virusu priliku da se brzo razmnoži. Ovo bi moglo oslabiti vaš imunološki sistem i dovede do toga da se razbolite.
 • Dobijanje i zadržavanje neotkrivenog virusnog opterećenja (ili zadržavanje nedetektabilnog virusnog nivoa) je najbolji način da se ostane zdrav i zaštite drugi.

Lečenje pomaže u sprečavanju prenosa na druge

Ako imate nedetektabilan virusni nivo, zapravo nemate rizik od prenošenja HIV-a na HIV-negativnog partnera putem seksa.