NACIONALNI PrEP EKSPERTSKI FORUM


U Novom Sadu 26. i 27. novembra 2022.godine u hotelu Sheraton, održan je prvi Nacionalni PrEP Ekspertski forum koji je organizovan od strane Udruženje Crvena linija, a u sklopu projekta „Plan implementacije profilakse pre izlaganja HIV-u (PrEP) u Srbiji“ koji je podržan od strane „Gilead Sciences Europe Ltd“.

Forum je okupio lekare infektologe, epidemiologe, PrEP-aktiviste, predstavnike javnog zdravlja i organizacija civilnog društva koji su uključeni u lečenje i prevenciju HIV infekcije u Srbiji.

Cilj prvog PrEP Ekpertskog foruma je bio doprinos implementaciji pre-ekspozicione profilakse (PrEP-a) kao dela “Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji” i dela kombinovanog pristupa prevenciji HIV-a u Republici Srbiji, kroz predstavljanje nacrta smernica za PrEP kreiranih od strane lekara infektologa prof.dr Snežane Brkić i prof.dr Daniele Marić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Sačinjen nacrt predloženih smernica za PrEP sa zaključcima i predloženim preporukama učesnika PrEP Ekspertskog foruma će poslužiti kao osnova daljoj integraciji u obezbeđivanju uslova za izradu i usvajanje Nacionalnog vodiča za PrEP i PEP od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Nadamo se da će sačinjen predlog nacrta smernica za profilaksu pre izlaganja HIV-u (PrEP) doprineti bržem i ravnopravnijem pristupu biomedicinske prevencije HIV-a u okončavanju epidemije HIV-a u Srbiji.

Zahvaljujemo se svim učesnicima koji su odlučili da budu deo ovog PrEP Ekspertskog foruma, a posebno hvala donatoru Gilead na podršci za organizovanje skupa i mogućnosti doprinosa u izgradnji PrEP programa u Srbiji.