NAŠI PROJEKTI

PREMA RAZLIČITOSTI – projekat podržala Omladinska prestonica evrope Novi Sad 2019 – OPENS. Opšti cilj projekta je izgradnja društvene kohezije i povećano znanje o različitosti svih ljudi bez obzira na identitet kroz informisanje i edukaciju stručnih radnika i učenika u obrazovnom sistemu, kao i o dostupnim usluga za suzbijanje diskriminacije na lokalnom nivou. Projekat se realizuje u saradnji sa Lokalnom mrežom za prevenciju diskriminacije i podrške LGBT osoba Grada Novog Sada.

DNEVNI CENTAR ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA HIV-om I EDUKACIJA LOKALNE ZAJEDNICE - Projekat se podržava svake godine od strane Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grad Novog Sada. Opšti ciljevi projekta je: poboljšanje kvaliteta života, jačanje solidarnosti i ličnih kapaciteta osoba sa HIV-om i članova njihovih porodica, kao i povećan nivo znanja na temu HIV-a i osetljivosti lokalne zajednice prema osobama koje žive sa HIV-om.

UNAPREDI SVOJE ZDRAVLJE (Improve your health) - Projekat podržao Viiv HealthCare. Opšti cilj je poboljšanje dijagnostifikovanja i prevencija HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija (STI) među MSM populacijom i unapređen kontinum brige novodijagnostifikovanih osoba sa HIV-om u Novom Sadu.

NS CHECKPOINT – CENTAR ZA TESTIRANJE NA HIV, HEPATITIS B I C, SIFILIS - Projekat podržala Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada. Opšti cilj projekta podizanje svesti mladih o značaju testiranja na HIV i druge PPI, kao i dostupnost brzog testiranja na HIV, Hepatitis B i C, Sifilis.

PREMA STANDARDIZACIJI PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA HIV-om - projekat je podržan od strane Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji tokom 2016-2017 godine, Udruženje Crvena linija učestvovalo kao partner, a nosioc je bio USOP (Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba sa HIV-om.). Projekat je imao za cilj integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za *PLHIV i redizajniranje postojećih usluga PLHIV organizacija u skladu sa potrebama PLHIV i zahtevima sistema socijalne zaštite.

* PLHIV – osobe koje žive sa HIV-om