AKTUELNOSTI

KONFERENCIJA „LJUDSKA PRAVA (I) OSOBE KOJE ŽIVE SA HIV-OM“

Crvena linija

08 novembar 2013

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave, kako bi mogli da prisustvuju konferenciji „Ljudska prava (i) osobe koje žive sa HIV-om“.

Svoje prijave pošaljite na e-mail adresu support@crvenalinija.org do 18. novembra 2013. Broj mesta je ograničen.

Na konferenciji će govoriti predstavnici: Ministrastva zdravlja Republike Srbije, kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Instituta za javno zdravlje AP Vojvodine, Infektivne klinike Kliničkog centra Vojvodine, Udruženja Crvena linija

KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE

Crvena linija

03 oktobar 2013

Udruženje Crvena linija i ove godine će obeležiti manifestaciju Candlelight Memorial Day - Dan sećanja na preminule od AIDS-a, uz podršku partnerskih organizacija.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

  1. pravo na učešće imaju mladi od 15 do 25 godina,
  2. poster mora da podstiče prevenciju HIV/AIDS - a i zaštitu reproduktivnog zdravlja,
  3. poster ne sme da podstiče bilo koji vid diskriminacije ili govor mržnje,
  4. poster treba da bude A2 formata, dimenzije 420 x 594 mm (.psd ili .cdr format).

Sve radove slati na e - mail adresu konkurs@crvenalinija.org

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na gore navedeni mail ili na telefon 021/ 63 - 60 - 299.

Konkurs je otvoren od 4. do 25. oktobra do 12 časova. Posle isteka roka zakasnele prijave s e neće uzeti u razmatranje. Svi blagovremeno pristigli radovi biće pregledani od strane struč ne komisije Udruženja kako bi se izbegli mogući diskriminativni sadržaji.

Nakon selekcije, odabrani radovi biće objavljeni na zvaničnoj Facebook stranici Udruženja „Crvena linija“ ( www.facebook.com/crvenal inija ).

TRENING VRŠNJAČKE EDUKACIJE - PROMENA JE U NAMA

Crvena linija

01 oktobar 2013

Program vršnjačke eduakcije za novosadske srednjoškolce u oblasti promocije zdravih stilova života i zaštite reproduktivnog zdravlja: ima za cilj da kod mladih ljudi razvije veštine i znanja da proaktivno deluju u promociji zdravih stilova života i zaštiti reproduktivnog zdravlja, odgovornog seksualnog ponašanja, prevenciji HIV/AIDS i bolesti zavisnosti, te unapređenju zdravlja mladih kroz edukaciju vršnjačkih edukatora i poboljšanje informisanosti mladih o zdravlju i njihovim pravima.

Program obuka će uključiti predstavnike/ce srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada) – koji mogu biti i članovi učeničkih parlamenata i drugi zainteresovani učenici i realizovaće se u prostorijama Udruženja, u periodu od 18-20. oktobar 2013. godine (svaki dan od 1 0 do 1 6 časova).

Teme koje će se obrađivati u prvom radnom delu programa su: najvažniji pojmovi u oblasti seksualnosti i reproduktivnog zdravlja, zaštita reproduktivnog zdravlja (pubertet, trudnoća, polno prenosive infekcije – PPI, HIV/AIDS), prevencija bolesti zavisnosti i rizičnog ponašanja (alkolholizam, droga, kocka) i aktivizam mladih kao sredstvo za promociju zdravih stilova života i zaštite reproduktivnog zdravlja mladih.

Drugi deo programa je posvećen je vršnjačkoj edukaciji i radioničarskom radu u edukaciji i promociji zdravih stilova života u školama (planiranje i osmišljavanje radionica).

Kroz intenzivan trening učesnici/ce će imati priliku da se obuče za samostalno vođenje radionica, oprobaju u ulozi voditelja i reflektuju na stilove i tehnike nekih od iskusnih radioničara/ki, kako bi mogli, uz podršku projektnog tima, da multiplikuju svoje znanje i sprovedu radionice po školama na različite teme sa svrhom promocije zdravih stilova života mladih. Učesnici/ce koji prođu kroz Program vršnjačke eduakcije će u trojkama kreirati male timove koji će biti zaduženi za pisanje scenarija i održavanje tih radionica na sledeće teme: reproduktivno zdravlje, bolesti zavisnosti i zdravi stilovi života.


PROJEKAT JE PODRŽAN :

  1. u okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2013. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad - projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini i
  2. Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Ovaj trening je deo kampanje "Promena je u nama", koja će obuhvatiti niz aktivnosti - akcija usmerenih sa ciljem prevencije HIV/AIDS-a, drugih polno prenosivih infekcija kao i smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Ova kampanja će trajati do kraja Decembra 2013.

SVI ZAINTERESOVANI TREBA DA POŠALJU SVOJE PODATKE (IME I PREZIME, DATUM ROĐENJA, ŠKOLA, BROJ TELEFONA I EMAIL KONTAKT) DO 10. OKTOBRA 2013. GODINE, NA SLEDEĆU EMAIL ADRESU:

SUPPORT @CRVENALINIJA.ORG


KONTAKT OSOBA:

VANJA ĐURIĆ BJELANOVIĆ
UDRUŽENJE ''CRVENA LINIJA''
EMAIL: SUPPORT@CRVENALINIJA.ORG


WEBSITE: WWW.CRVENALINIJA.ORG

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CRVENALINIJA

TELEFON: 021/6360299 MOBILNI: 060/461 5433